Pályázati kiírás

Címszavakban

 • a műemlékkeresőben megtalálható műemlékről készített fénykép(ek)
 • feltöltése a Wikimédia Commons médiagyűjtő oldalra
 • CC-BY vagy CC-BY-SA szabad licenc alatt
 • eredeti felbontásban (nagyobb felbontású képek előnyben)
 • a műemlékkereső térképén a feltöltőlinkre kattintva
 • minél több műemlékről küldesz be képet, annál nagyobb az esélyed a győzelemre
 • nevezési határidő: 2013. szeptember 30. 23:59:59
 • nagyértékű nyeremények és nemzetközi megmérettetés

1. A pályázat kiírója

A Wikimédia Magyarország Egyesület és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2. A pályázat célja

A pályázat célja kulturális örökségünk megőrzése és megismerésének elősegítése, a nemzeti műemléki vagyonelemek ismertté tételének előmozdítása, valamint képek szabad licencű közzétételének népszerűsítése minél több jó minőségű, szabad licencű, állami tulajdonban álló műemlékről készített kép összegyűjtésével és a legjobbak díjazásával.

3. Pályázati feltételek

Pályaművet nyújthat be bármely természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve elfogadja.

Pályázni olyan digitális formátumú, a pályázati felhíváshoz tartozó műemléki listákban megtalálható műemlékről készített fényképpel lehet, amit szerzője a pályázat időtartama alatt tölt fel a Wikimédia Commons médiagyűjtő oldalra a Creative Commons BY (Nevezd meg!) vagy a Creative Commons BY-SA (Nevezd meg! – Így add tovább!) szabad licenc alatt.

A kép nem tartalmazhat képre írt karaktereket (pl. dátumot, szerzői megnevezést), keretet vagy vízjelet, és nem módosítható olyan mértékben, aminek hatására a kép jelentős módon eltér eredeti tárgyától. Pályázni csak saját készítésű képpel lehetséges. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat. A pályázaton való részvétel díjmentes. A nyertes pályázókat a kiíró a Wikimédia Commons beállításaiban megadható e-mail segítségével értesíti.

4. Pályázati kategóriák

A pályázat egyszerre zajlik a világ különböző országaiban. Az egyes országok pályázataikat azonos szabályok szerint, de egymástól függetlenül rendezik meg, értékelik, díjazzák. A legjobbnak ítélt képeit minden ország elküldi a nemzetközi zsűrinek, akik az így beérkező legjobb műemlékfotók közül kiválasztják és díjazzák a 2013-as Wiki Loves Monuments legjobb képeit.

A nemzeti pályázatban valamennyi beadott pályamű egységesen kerül elbírálásra, azonban a kiírók később is dönthetnek különdíj(ak) biztosításáról.

A nemzetközi pályázatban a nemzeti zsűrik által delegált képek közül kiválasztott legjobb képeken felül különdíjat kap az „Első világháború” kategóriába tartozó legjobb, műemlékről készített kép is.

5. A pályázás menete

 1. Válassz ki egy vagy több műemléket, keresd fel és fotózd le! A műemlékek megtalálásában segítséget nyújt a műemlékkereső.
  Korábban (akár évekkel ezelőtt) készített fényképekkel is lehet pályázni!
 2. Regisztrálj a Wikimédia Commons oldalon, majd a beállításaidban engedélyezd, hogy más szerkesztők e-mailt küldhessenek neked.
  Ha már korábban regisztráltál, ellenőrizd a beállításaidban, hogy más szerkesztők küldhetnek-e e-mailt neked. Bővebben lásd a gyakran ismételt kérdéseknél.
 3. Keresd ki a műemléket a műemlékkeresőből, és a felugró ablakban a „Kép feltöltése” gomb segítségével töltsd fel a fényképedet!
  A feltöltésről bővebben olvashatsz a gyakran ismételt kérdéseknél.

6. Díjazás

7. Pályázati naptár

 • A pályázatok beküldési határideje: 2013. szeptember 30. 23:59:59
  A határidőig meg nem érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.
 • A nemzeti pályázat eredményeinek kihirdetése: 2013. november 4.
 • A nemzeti pályázat díjkiosztója: 2013. december 6.
 • A nemzetközi pályázat eredményeinek kihirdetése: 2013. december első felében

8. Zsűri

A beérkezett pályaműveket a következő 3 tagú zsűri értékeli:

9. A zsűrizés szempontjai

A pályázatok értékelésénél elsődleges helyen nem a művészeti érték, hanem a kép tárgyának objektív bemutatása áll. Olyan képeket várunk, melyek a valósághoz hűen, megfelelő szögből (lehetőség szerint torzulásmentesen), minél kevesebb zavaró tényezővel (pl. emberek, belógó tárgyak) és minél jobb minőségben (élesség, fény, színek, felbontás, kompozíció stb.), méltó módon ábrázolják kulturális örökségünk egy-egy elemét, és alkalmasak a műemlék illusztrálására. Az értékelés során a minőség mellett figyelembe vesszük azt is, hogy a pályázó hány különböző műemlékről küld be a pályázati kiírásnak megfelelő fényképet.

10. Etikai elvárások

A beküldött pályaművekkel szemben elvárás, hogy etikailag ne legyenek kifogásolhatóak és ne sértsék meg a hatályos jogszabályokat (személyhez fűződő jogok, különösen a képmáshoz fűződő jogok, Ptk. 80. §).

A pályázó kizárólag saját szerzői alkotásával pályázhat, mely feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását vonja maga után. A pályázó a pályamű feltöltésével nyilatkozik arról, hogy a pályamű saját szerzői alkotása és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti.

A kiíró reklamációt nem fogad el a döntéssel kapcsolatban.

11. Jogi feltételek

A képek szerzői jogára vonatkozóan az Szjt. és a Creative Commons BY-SA illetve BY 3.0 licenceiben foglalt feltételek érvényesek. Ennek értelmében a pályázók biztosítják a jogot a kép terjesztésére, kereskedelmi vagy nemkereskedelmi célból történő felhasználására és igény szerinti módosítására bárkinek, amennyiben az illető betartja a licenc és a vonatkozó jogszabályok szabta feltételeket. A pályázó továbbra is a szerzői jog tulajdonosa marad, és fenntartja a jogot, hogy a licenc feltételeinek megfelelően neki tulajdonítsák a képet, valamint a lehetőséget, hogy jogi úton nyerjen elégtételt azok ellen, akik becsületsértő módon vagy a személyiségi jogokat megsértve használják a művet. A pályázó elfogadja, hogy az engedélyt nem vonhatja vissza.

A fenti feltételek semmilyen formában nem korlátozzák a szerzőt, hogy szabadon publikálhassa, értékesíthesse az általa a pályázatra beküldött képeket.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásai irányadóak.

A kiíró személyes jellegű adatot kizárólag a pályázattal összefüggésben kezel és tárol, azt harmadik személy részére kizárólag a díjak átadásával kapcsolatban (vagy ha erre jogszabály kötelezi) adhat ki.

A kiíró fenntartja a pályázati felhívásban foglaltak módosításának jogát.

12. Kapcsolat, további információ

Mészöly Tamás
wlm@wikimedia.hu